Generalforsamling 2014

En god mulighed for at se gamle og nuværende studiekammerater står for døren!

Den 4. april 2014 løber årets generalforsamling af stablen. Det er her alle medlemmer har mulighed for at præge foreningen, blandt andet gennem valg af ny bestyrelse, vedtagelse af budget og behandling af indkomne forslag. I år har den afgående bestyrelse valgt at krydre generalforsamlingen med både faglige og festlige indslag.

Se tidsfrister og deadlines for opstillinger, forslag, osv. her.

Det foreløbige program ser sådan her ud:

16.00: Velkomst
16.10: Christian Olaf Christiansen, post.doc. “Fra globale sociale rettigheder til Corporate Social Responsibility: En komparativ intellektuel historie om to alternative svar på global ulighed, 1970-2000.”
16.40: Morten Haugaard-Jeppesen, lektor ved idéhistorie. Introduktion til debat: “Status quo på Idéhistorie: Konsekvenser og muligheder ved universitetsudviklingen for et fag som idéhistorie.”
17.00: Pause med Kaffe og kage
17.15: Debat – læs mere om debatten her.
18.00: Generalforsamling (se årsberetning her og årsrapport her)
19.00: Middag og fest

Det er gratis at deltage frem til kl. 19. Middag og fest koster 200 kr. for KALIFs medlemmer.

Til idéhistorikeren, der endnu ikke er medlem af foreningen, har vi et godt tilbud: Middag, fest og medlemskab for 300 kr.

Tilmelding sker via dette link og du må her også meget gerne angive hvis du kun kommer til den første del.

Generalforsamling og fest finder sted i Studenternes Hus, Nordre Ringgade 3, 8000 Aarhus C.

Der vil løbende komme flere oplysninger på denne side.

Copyright © 2019 KALIF. All Rights Reserved. | Simple Persona by Catch Themes