Tid til at se indad

Tid til at se indad

Tid til at se indad
– hvad er Idéhistories rolle i 2014?

KALIF inviterer hermed til debat om Idéhistories rolle i 2014. Debatten om humanisters værdi brager løs i de danske medier. Der bliver uddannet cand.mag.’er i massevis og politikere, erhvervsfolk og andre stiller spørgsmål ved, om det er gavnligt.
”Det danske arbejdsmarked og uddannelsessystem er to hjørnebrikker i et puslespil, der ikke passer sammen. De studerende uddanner sig i blinde på humanistiske uddannelser som kommunikation, kunsthistorie, litteraturhistorie, filmvidenskab og filosofi og bliver fravalgt af danske virksomheder, fordi der ikke er brug for dem.”
Sådan konkluderer Produktivtetskommissionen ifølge Politiken den 17.12.13. Selvom det er en konklusion, som de fleste idéhistorikere har lyst til (og kan) rykke fra hinanden, er den med til at styrke en bestemt fortælling om humanisters (u)anvendelighed og den præger idéhistorikeres vej efter endt uddannelse. Netop denne fortælling må vi derfor også forholde os til, når den igen og igen bliver brugt som argument for evt. kommende sanktioner mod humaniora. Vi står med en fællesudfordring, der handler om at retfærdiggøre vores uddannelse og sætte spørgsmål ved de præmisser, der får lov at diktere samfundsdiskussionen om den.
Samtidig har vi på Idéhistorie svært ved at opnå et acceptabelt antal kandidatstuderende. Der er ikke nogen entydig forklaring på, hvorfor kun få af de 55 startende bachelorer vælger at færdiggøre deres universitetsuddannelse med en kandidat i idéhistorie. En af de begrundelser, der dog ofte høres er, at den ikke er anvendelig. Imidlertid er der ikke nogen nævneværdig forskel på arbejdsløshedsprocenten for færdige idéhistorikere og de uddannelser, som de studerende vælger i stedet.
KALIF er blandt andet stiftet med det formål at styrke kandidatuddannelsen på Idéhistorie. Der er ingen tvivl om, at foreningen ønsker en stærk kandidatuddannelse og kompetente alumner. Præmissen for dagens debat er et ønske om en fremtidssikring af Idéhistorie som fag. Vi mener, at en ærlig debat om, hvad kandidatuddannelsen skal være og hvad en idéhistorikers rolle anno 2014 er, er på sin plads. Målet er at udbrede diskussionen omkring Idéhistorie: Hvordan vi styrker selve uddannelsen, hvordan styrker vi kandidatstuderendes og alumners faglige selvtillid og hvordan vi kan bidrage til en ændret fortælling om humaniora?
Debattens form er endnu ikke helt på plads, men den kommer til at tage udgangspunkt i ovenstående problemstilling. Vi arbejder på at sætte et panel af idéhistorikere sammen og der bliver plads at alle deltagere kan tage del i debatten.

Skriv et svar

Copyright © 2019 KALIF. All Rights Reserved. | Simple Persona by Catch Themes