Stiftende generalforsamling 2013

Indkaldelse til stiftende generalforsamling

Opstartsgruppen bag KALIF indkalder hermed alle Idéhistories kandidatstuderende (fra 6. semester og op) og alumner (med bachelor- eller kandidatgrad) til stiftende generalforsamling for KALIF Idéhistories Kandidat- og AlumneForening

Fredag den 5. april 2013 i klokken 16:00
Preben Hornung Stuen, Studenternes Hus, Nordre Ringgade 3, 8000 Aarhus C

Program:

16:00 Velkomst v/ opstartsgruppen bag KALIF

16:10 Præsentation af ideer og visioner for KALIF

16:30 Stiftende Generalforsamling

Dagsorden

1. Formalia (valg af dirigent og referent)

2. Godkendelse af dagsorden

3. Godkendelse af vedtægter

4. Godkendelse af budget

5. Valg af bestyrelse + suppleant

6. Valg af intern revisor

7. Behandling af indkomne forslag

8. Evt.

18:00 Pause med mulighed for en tur i Universitetsbaren

18.45 Opstartsfest og middag

Forslag til vedtægter for foreningen kan læses på www.idekalif.dk

Alle stemmeberettigede kan stille op til bestyrelsen på dagen.

Indkomne forslag sendes til idekalif@gmail.com og skal være opstartsgruppen i hænde senest den 22. marts.

Revideret dagsorden, vedtægter, budget og forslag offentliggøres på www.idekalif.dk senest den 29. marts.

Tilmelding til selve generalforsamlingen er ikke nødvendig, men vi bliver glade hvis du skriver til idekalif@gmail.com at du kommer!

Skriv et svar

Copyright © 2019 KALIF. All Rights Reserved. | Simple Persona by Catch Themes