Referat – Stiftende Generalforsamling

Referat fra den stiftende generalforsamling d. 5. april 2013

1. Formalia (valg af dirigent og referent)

Simon Østergaard Chievitz vælges til dirigent, Sidsel Høite Fabricius vælges til referent.

2. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden er godkendt.

3. Godkendelse af vedtægter

Thea Puggaard Frederiksen gennemgår vedtægterne.

Nicklas Damkjær og Esben Bøgh Sørensen er stemmetællere

§1    er vedtaget.

§2    er vedtaget.

§3:   Der bliver lagt op til, at bestyrelsen skriver vedtægerne om, så det bliver klart at sidefags- og bifagsstuderende også er stemmeberettigede og valgbare.
§3 er vedtaget.

§4,   stk. 9: Ændres til: “Alle medlemmer har møde- og taleret på generalforsamlingen” (“stemmeret”, “optaget via §3 stk. 1” samt “Hvert medlem må højst medbringe en fuldmagt fra et andet medlem” fjernes)

§4    er vedtaget med ændring

§5    er vedtaget.

§6:   Diskussionsreferat:

– Er seks møder for meget?
– Er seks møder for lidt?
– Er der taget højde for at der også bor idéhistorikere i andre dele af landet?
– Det er vigtigt at bestyrelsen består af medlemmer fra hele landet.
– Skype-møder er f.eks. en mulighed.
– Skal der stå hvor mange møder, der skal afholdes?
– Fire møder om året bliver foreslået.
– Bestyrelsen kan evt. selv fastsætte antallet af bestyrelsesmøder.
– Det er fint, at der står et fast antal møder, men måske skal det nedjusteres.
Afstemning:
To stemmer for seks møder,
Resten af stemmerne for fire møder
Ingen stemmer for, at bestyrelsen selv kan fastsætte.
Resultat: Der er fire faste møder for bestyrelsen årligt.

§6,   stk. 6 ændres dermed til: “Bestyrelsen holder møder mindst fire gange om året.”

§7    er vedtaget.

§8    er vedtaget.

§9    Det er smart, at det ikke kun er én person, der skal stå for det.

§9, stk. 1 ændres til “Foreningen tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i foreningen”.

§9 er vedtaget med ændring.

§10 er vedtaget.

§11 er vedtaget.

§12 er vedtaget.

4. Godkendelse af budget

Diskussionsreferat:
– Det er en fordel at man ikke betaler for de ting, man ikke deltager i
– Det er okay, hvis man betaler lidt til kørselsbidrag
– Det er farligt at bruge penge på kørselsgodtgørelse, når man er en nystartet forening. Fokus bør være på et andet sted end transport.
– Selvfølgelig skal der være kørselsgodtgørelse for ikke at få udelukkende en aarhusiansk bestyrelse.

Thea stiller et konkret forslag: Der puttes 3000 fra balancen til et nyt punkt, der hedder rejserefusion og så må bestyrelsen se på, om det er nødvendigt med transportudgifter.
Det vedtages enstemmigt.

Budgettet har dermed fået en ekstra post ”Rejserefusion”, samt balancen er nu på 1.825 kr.
Budgettet vedtages enstemmigt.

 

5. Behandling af indkomne forslag

Aktivitetskatalog:

– Mentorordning, hvor der er nogle idéhistorikere fra erhvervslivet, som kan hjælpe kandidatstuderende samt nyudklækkede idéhistorikere.
Det bliver indskrevet ved consensus.

Kataloget bliver vedtaget ved consensus.

Overvej at fokusere mere på praktik og erhvervsspeciale.

Kontingent:

– Man melder sig ind én gang. Hvis man gør det som studerende koster det 200 kr. og man er fortsat medlem som alumne.

Det er en fin idé, at bestyrelsen ikke skal indkræve medlemskontingent,

men det kan være svært at få råd til tingene.

Der er dog gode muligheder for at få driftspenge samt der er en lind strøm

af nye studerende, der kan melde sig ind.

Kontingent: vedtaget ved consensus.

6. Valg af bestyrelse + suppleant

Stiller op:
Simon Østergaard Chievitz
Cate Betzer Jensen
Henrik Borup Nielsen
Anders Storm
Niels Baj Rye
Lars Broslet
Eva Esmann
Rikke Mayland Olsen
Thea P. Frederiksen

Simon, Cate, Henrik, Niels, Eva, Rikke og Thea vælges til bestyrelsen.

Anders og Lars bliver suppleanter.

7. Valg af intern revisor

Jakob Rønn Bohnsen stiller op og bliver valgt ved en tillidsafstemning.

8. Evt.

Copyright © 2019 KALIF. All Rights Reserved. | Simple Persona by Catch Themes