KALIFs historie

Projektet med at få KALIF op at stå startede i tankerne i 2010 og i praksis i efteråret 2012.  Fem kandidatstuderende på Idéhistorie ved Aarhus Universitet tog initiativet. Målet var og er at skabe en bæredygtig forening, der kan være med til at sikre et godt miljø på kandidatuddannelsen og de idéhistoriske alumners fortsatte tilknytning til miljøet omkring Idéhistorie.

Opstartsgruppen bestod af Thea P. Frederiksen (startet i 2007), Eva Esmann Behrens (startet i 2005), Sidsel Høite Fabricius (startet i 2007), Maria Vikmann Pedersen (BA fra RUC, startet på cand.mag idéhistorie i 2010), Rikke Mayland Olsen (startet i 2007) og Maja Viola Buskbjerg (startet i 2006).

Første store projekt var navn og logo. KALF, IKALF, KALFI. Kært barn har (havde) mange navne. Men det endte på KALIF – Idéhistories Kandidat- og AlumneForening. Logoet fandt sin form efter flere forsøg, der kan ses herunder.

logo1 logo2 logo2

Logoet endte med at være lidt mindre håndlavet og lidt nemmere at bruge grafisk.

kalif_logo_ny_farver_sort_skrift

Herefter var det tid til at komme ud til en bredere gruppe. Efter en hel del kaffe, noget kage og megen snak var der nogenlunde enighed om form, en slags tidsplan og en aftale med studievejledningen på Idéhistorie om det første arrangement: Idéhistorikere i job. Samtidigt ansøgte KALIF om 3.000 kr. i støtte fra studienævnets aktivitetspulje, hvilke blev bevilget med et krav om at KALIF skal samarbejde med Aarhus Universitets eget alumne netværk: AU Alumni – GERDA

Via GERDA fik KALIF adgang til postadresser på næsten 700 idéhistorikere som fik et brev med en invitation til at blive medlem af KALIF samt til at deltage i den Stiftende Generalforsamling.

Den Stiftende Generalforsamling med efterfølgende fest blev holdt den 5. april med mere end 60 deltagere. KALIF fik her vedtægter, budget og sin første bestyrelse. Der kom masser af ideer til og bud på, hvad KALIF skal lave, hvad der vil få alumner til at være med og hvordan KALIF kan gøres bæredygtig – nu må tiden vise om alle forventninger kan indfries.

Copyright © 2019 KALIF. All Rights Reserved. | Simple Persona by Catch Themes