Cand.mag. i idéhistorie

Den 3. marts afholdt KALIF i samarbejde med studievejledningen på Idéhistorie et oplysningsarrangement om kandidatuddannelsen på Idéhistorie.

Programmet var dels praktiske oplysninger om uddannelsensstruktur, hvordan man søger etc., dels oplæg fra de forskellige undervisere på uddannelsen om, hvad der mere konkret er ment med studieordningens fine ord. Yderligere var to nuværende kandidatstuderende forbi for at fortælle om deres motivation for at læse kandidat på Idéhistorie, samt hvordan de oplever forskelle og ligheder med bacheloruddannelsen.

KALIFs motivation for at initiere og deltage i arrangementet er vores formål om at: ” – styrke kandidatuddannelsen på Idéhistorie og inspirere idéhistoriske bachelorstuderende og andre til at blive kandidatstuderende.”

Deltagerne var meget tilfredse med arrangementet og vi forventer at holde et lignende næste år inden ansøgningsfristen (der traditionelt ligger 1. april).

Cand.mag i 20140303_153729

Copyright © 2019 KALIF. All Rights Reserved. | Simple Persona by Catch Themes