Everything Re-Begins – En undersøgelse af Genfortryllelse som modernitetsdiskurs belyst gennem Urban Exploration som kulturel praksis og temaet for Aarhus 2017 Europæisk Kulturhovedstad: Let’s Rethink

Everything Re-Begins – En undersøgelse af Genfortryllelse som modernitetsdiskurs belyst gennem Urban Exploration som kulturel praksis og temaet for Aarhus 2017 Europæisk Kulturhovedstad: Let’s Rethink

Abstract:
I dette speciale betragter jeg de to begreber affortryllelse og genfortryllelse som to modernitetsdiskurser med henblik på at undersøge hvordan forskellige forståelser af modernitet florerer i og former vores nutidige samfund. Jeg anvender diskurserne som analytiske redskaber til at undersøge to aktuelle cases: 1) temaet for Aarhus som Europæisk Kulturhovedstad i 2017, Rethink, og 2) fænomenet urban exploration. Urban exploration er en paraplybetegnelse for aktiviteter, der har til hensigt at genopdage og udforske midlertidige, til-overs-blevne og forladte urbane områder. 

Cecilie Rimdal


Copyright © 2019 KALIF. All Rights Reserved. | Simple Persona by Catch Themes