Specialebank

Vi er i gang med at lave en specialebank, med specialer fra Idéhistorie. Læs tidligere specialer her:

Afpolitiseringen af den europæiske økonomi: En intellektuel historie om tilblivelsen af Den Økonomiske og Monetære Union

Everything Re-Begins – En undersøgelse af Genfortryllelse som modernitetsdiskurs belyst gennem Urban Exploration som kulturel praksis og temaet for Aarhus 2017 Europæisk Kulturhovedstad: Let’s Rethink

Et spil uden tabere? En idéhistorie om virksomhedsetisk ansvarlighed i Danmark

Specialebanken opdateres løbende. Hvis du gerne vil have dit speciale med i specialebanken, kan du sende det til idekalif (a) gmail.com. Vedhæft specialet som en PDF-fil, og inkluder gerne dit abstract og fem nøgleord i selve mailen.

Copyright © 2019 KALIF. All Rights Reserved. | Simple Persona by Catch Themes